วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

กระทุ้งโลก คว้ารางวัล รองชนะเลิศ ปฎิทินดีเด่นระดับชาติ "สุริยศศิธร"

กระทุ้งโลก

คว้ารางวัล รองชนะเลิศ ปฎิทินดีเด่นระดับชาติ "สุริยศศิธร"
นางสาวประกายศรี  โจมเหยี่ยว ศิลปิน และนักประพันธ์ จากกระทุ้งโลกเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุก องคมนตรีซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลปฎิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ครั้งที่39 ประจำปี 62 ประเภท จรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อมปัจจุบันด้วย

ผลงานปฏิทินที่ชื่อว่า "กระทุ้งโลก" คือการบอกเล่าเรื่องราวของจักรวาลทั้งหมดผ่านภาพวาดด้านจิตรศิลปโดยศิลปินด้านตรรกศาสตร์ (28 มีนาคม 2562 )
กรมประชาสัมพันธ์  กรุงเทพฯ
#kratunglok
www.shootworld.co.th
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

kratunglok/ กระทุ้งโลก 2018

 Biography 

Name                        Ms. Prakaisri Jomyiew (Cheun Chai)
Birthdate                   1 January 1956
Place of Birth            Sri Rattana District, Sri Sakes
Marital Status           Single 
Occupation               Artist and Author, also known as “Prakaisri Jomyiew”

"The one with self-specific knowledge"
She began writing and drawing since she was three years old with has always used her own "undiscovered language"
Compositions

Kratunglok 1        4 Elements Pounding the World and World Pounding Novel (2006)

Kratunglok 2        “All Things are Presumed and Writer is Not Educated”
Kratunglok (Special Edition)   "Underground Flowers and As if in Buddha Era"
(With over a Thousand More unpublished)


Radio Achievement(s)
    Program title:      Pounding the World”/Kratunglok
    Format:                Presenting daily life’s philosophy 

via a radio program

1. The Wheel of Life                                 2. Troubled for Eternity   Politics
3. Fortune Teller Loses Faith                   4. The Code of Life
5. The Saint and the Sinner                     6. My Sweet and Kind Land
7. Success Needs No Certificate             8. Death is Definite
9. A Pathetic Fool                                   10. Spiritually Aware
11. The Journey of Life                           12. A Man and His World
13. Karma Reborn                                  14. Warning Signs
15. The Journey of Life                           16. Emptiness
17. Enslaved Mistress                             18. Internal Disorder
19. Global Society                                   20. The World’s Orbit
21. Never Enough                                   22. A Subpoena
23. The Term “Lifted”                              24. Time Never Stops
25. Buddha-Era Illness                            26. A Sign from Above
27. Ancient Way of Life                           28. Victor in Life
29. Ancestral                                           30. Value of Man
31. A Diseased Mind


Television Achievement(s)

1. The Saint and the Sinner
2. Fever 2009
3. Makkali-Phol Tree and the Buddhist Lent
4. Sufficiency
5. The Problems of Youth and the Family
6. Excessive Garbage
7. Education and Improvement of Mind
8. Simulated World
9. Fortune Teller
10. Global Warming  and Storm Surge
11. Gambling Addict
12. Mental Strength and Living a Life
13. Make Merit, Create Life
14. Youth Doing Good Deeds during School Break
15. When the 4 Elements subside
16. Sufficiency
17. A Hunch
18. Ready to Go
19. The Right Thought towards Thailand’s Prosperity
20. This is Thailand?
21. Evil Time
22. When Caught up by Karma, Let Merit Lead the Way
23. How to Live a Happy Life?
24. Rectification
25. The Selfish
26. The Sinfulประวัติ
ชื่อ                  คุณแม่ประกายศรี   โจมเหยี่ยว ( ชื่นชาย )
เกิด                    วันที่  1  มกราคม  2499
สถานที่เกิด       อำเภอ ศรีรัตนะ  จังหวัด ศรีสะเกษ
อาชีพ                นักประพันธ์  นามปากกา “ประกายศรี  โจมเหยี่ยว”

เป็นผู้รู้ รู้ได้เฉพาะตัว

ภาษาที่ใช้ในการประพันธ์เป็นภาษาเฉพาะตัวของผู้เขียน
โดยเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ  3 ขวบ


ผลงานการประพันธ์หนังสือ
กระทุ้งโลก 1         ธาตุ 4 กระทุ้งโลก  และ นิยายของโลก( ปี 2549 )
กระทุ้งโลก  2        ทุกอย่างล้วนสมมุติ   และ  คนเขียนไม่ได้เรียนหนังสือ”     
กระทุ้งโลกฉบับพิเศษ   ดอกไม้ใต้พิภพ  และ  กึ่งพุทธกาล  และอีกกว่า  1,000 ผลงานที่ยังไม่ตีพิมพ์ผลงานทางวิทยุ
    ชื่อรายการ           กระทุ้งโลก
    รูปแบบรายการ    นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิต

1. กังหันชีวิต                                               2ปัญหาแตก-ดับ
3. หมอดูลืมดูตัวเอง                                       4. ระหัสชีวิต
5คนบุญกับคนบาป                                      6พระคุณของดิน
7. ปริญญาไม่มีแขนขา                                   8สักวันหนึ่ง..เราจะถึงวันตาย
9. คนโกหกตัวเอง                                        10. ผู้ที่ไม่ประมาทในวิญญาน
11. การเดินทางของชีวิต                                12. คนกับโลก
13. กำ(กรรม )มาเกิด                                    14. ภัยมาเตือน
15. การเดินทางของชีวิต                                16. ความว่างเปล่า
17. นางทาส                                               18. ความไม่สงบในจิตใจ
19. สังคมโลก                                              20. วงเวียนโลก
21. ความไม่พอ”                                          22. หมายศาล
23. คำว่ายก”                                              24. กาลเวลาไม่เคยรอใคร
25. โรคกึ่งพุทธกาล                                       26. คำเตือนจากเบื้องบน
27. การกินโบราณกาล                                   28. ผู้ชนะในวัฎฎะ
29. เรื่องของบรรพบุรุษ                                  30. ราคาค่าของคน
31. มะเร็งในจิตใจ

ผลงานในรายการโทรทัศน์
ลำดับ
ชื่อตอนที่ออกอากาศ
1
คนบุญกับคนบาป
2
ไข้หวัด 2009
3
ต้นมัคคลีผลและวันเข้าพรรษา
4
ความพอเพียง
5
ปัญหาเยาวชนและครอบครัว
6
ขยะล้นเมือง
7
การศึกษากับการพัฒนาที่จิตใจ
8
โลกสมมุติ
9
หมอดู
10
วิกฤติโลกร้อน สตอร์มเสริจ
11
คนบ้าหวย
12
สุขภาพจิตกับการดำรงชีวิต
13
สร้างบุญ..สร้างชีวิต
15
เยาวชนกับคุณธรรมวันปิดเทอม
16
เมื่อธาตุ 4 สิ้นสลาย
17
ความพอเพียง
18
ลางบอกเหตุ
19
ถกเขมร
20
คิดอย่างไร..ประเทศไทยจึงจะเจริญ
21
นี่หรือ..คือไทย
22
กาลียุค
23
เมื่อกรรมตามทัน..ให้บุญนำทาง
24
อยู่อย่างไร..เราจึงจะมีความสุข
25
การ”แก้ไข”
26
คนกินโลก
27
ผู้อาศัยกายมาเกิดสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการกระทุ้งโลกทั่วประเทศ
ลำดับ
คลื่น
จังหวัด 
1
กรีนเจนเนอเรชั่น เอฟ เอ็ม 93
สุราษฎร์ธานี
2
สถานีวิทยุชุมชนสนับสนุนเมืองคนดีศรีสุราษฎร์  FM.96.00
สุราษฎร์ธานี
3
สถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม  97
.สุราษฎร์ธานี
4
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต เอฟ เอ็ม 92.25
สุราษฎร์ธานี
5
สถานีวิทยุชุมชนล้านนา 103.75 
เชียงราย
6
สถานีวิทยุชุมชนเชียงรายเรดิโอ 83
เชียงราย
7
สถานีวิทยุเมืองจันทบูร 89.75
จันทรบุรี
8
จวช.วัฒนธรรมล้านนา 93 
เชียงใหม่
9
จวช. อ.ปาย 103 
แม่ฮ่องสอน
10
จวช.ทานตะวัน (เสียงเสริมสร้างพลังคนพิการ จ.เชียงใหม่) 101.25  
เชียงใหม่
11
ไนตี้ Fm คลื่น 90.00 ชุมชนก้าวหน้า  
.พะเยา
12
จวช. ประชาร่วมใจ  95.00 
สุโขทัย
13
สถานีวิทยุชุมชนท่าเรือพลี
ชลบุรี
14
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อข่าวสาร อสม.หนองไม้แดง
ชลบุรี
15
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อชุมขนของคนชลบุรี เอฟ.เอ็ม 105.75 
ชลบุรี
16
รายการวิทยุชุมชนเมือง  คลื่น  89.00
อำนาจเจริญ
17
รายการพระพุทธศาสนา  คลื่น  89.75 
อำนาจเจริญ
18
สถานีวิทยุชุมชนสนับสนุนเมืองคนดีศรีสุราษฎร์  FM.96.00
สุราษฎร์ธานี
19
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองหาดใหญ่ FM.98.50
.สงขลา
20
สถานีวิทยุชุมชน Market Village Radio Fm. 99.5
ประจวบคีรีขันธ์
21
สถานีวิทยุชุมชน ต.อ่าวน้อย FM 94.25
ประจวบคีรีขันธ์
22
สถานีวิทยุชุมชนคลื่นสบายเรดิโอ Fm. 104.5
เลย
23
สถานีวิทยุชุมชนต.รำมะสัก FM93.25
อ่างทอง
24
วิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติ เพชรบุรีสัมพันธ์FM92.75
เพชรบุรี
25
สถานีวิทยุชุมชนชะอำเรดิโอ FM101
เพชรบุรี
26
สถานีวิทยุท้องถิ่นพิทักษ์ เรดิโอ FM 88.7
ขอนแก่น
27
สถานีวิทยุชุมชน First Radio FM 87.75
ขอนแก่น
28
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา FM 101.25
ขอนแก่น
29
สถานีวิทยุประชาคมนครศรีธรรมราช  FM98.20
นครศรีธรรมราช
30
สถานีวิทยุชุมชน คนนาป่า
นครศรีธรรมราช
31
สถานีวิทยุชุมชนกรีนเวฟ  คลื่นสีเขียว FM93.75
สระแก้ว
32
สถานีวิทยุชุมชนจันทนะสุคนธ์ FM 94.4
สระแก้ว
33
สถานีวิทยุชุมชน FM 89
สระแก้ว
34
สถานีวิทยุสำนักพุทธ FM89.00
สุรินทร์
35
สถานีวิทยุธารน้ำแร่ FM 106.50
ระนอง
36
สถานีวิทยุชุมชนคลื่นลูกทุ่งไทย FM 97.75
ระนอง
37
สถานีวิทยุชุมชนคลื่นลูกทุ่งไทย Fm.97.75
ระนองผลงานการ ปาฐกถา

เรื่อง “ตำราเรียนติดรักและปริญญาไม่มีแขนขา 
·        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     
·        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช          
·        มหาวิทยาลัยทักษิณ   จ. สงขลา                   
·        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จ.สงขลา   
·        มหาวิทยาลัยราชภัฎ  จ.สงขลา                
·        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต จ. สงขลา 
·        มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.นครศรีธรรมราช                           
·        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    จ. นครศรีธรรมราช      
·        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  กรุงเทพ
·        เทศบาลนครประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
         ………………………………………………..

เพิ่มคำอธิบายภาพ